Wniosek Kontaktowy

Numer KMU015851680

Prosimy o używanie polskich liter.
Kolorem czerwonym zostały oznaczone pola wymagane

 

Wykonano 50% formularza

 
Wniosek kontaktowy o LEASING

Rodzaj telefonu

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.), informuje, że w bankowym zbiorze danych będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe w celu kontaktu dotyczącego przedstawienia Pani/Panu oferty Banku, której dotyczy wniosek. Informujemy, iż jest Pani/Pan uprawniona/y do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz usunięcia tych danych.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu  Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.  2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 

Wykonano 50% formularza