Wniosek Kontaktowy

Numer KMU000066731

Prosimy o używanie polskich liter.
Kolorem czerwonym zostały oznaczone pola wymagane

 

Wykonano 50% formularza

 
Wniosek kontaktowy o LEASING

Rodzaj telefonu

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, informuje, że w bankowym zbiorze danych będą przetwarzane powyżej podane dane osobowe w celu skontaktowania się i zaprezentowania oferty Banku, której dotyczy wniosek. Informujemy, iż jest Pani/Pan uprawniona/y do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz usunięcia tych danych.

Wysłanie niniejszego wniosku stanowi Pani/Pana zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty z grupy kapitałowej mBanku S.A., inne niż mBank S.A. moich danych osobowych w celach związanych z działalnością tych podmiotów, a w szczególności promocji i marketingu działalności prowadzonej przez te podmioty zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.). Wykaz podmiotów należących do grupy kapitałowej mBanku S.A. jest dostępny na stronie internetowej www.mbank.pl.
 

Wykonano 50% formularza